Ab Marte (Amsterdam 1941)

Opleiding: Nieuwe Akademie Utrecht (NAU) 2005 – 2011.

De mens is de hoogst ontwikkelde diersoort. Hij is tevens de soort die het manipuleren het best beheerst. Hij past dit toe op zijn totale omgeving, maar ook op zijn eigen soort. Hierin is hij uniek. Mensen zetten elkaar aan tot handelingen die tegen elkaar en tegen zichzelf gericht zijn. Onbeheerste productie, overmatige consumptie, marteling, onderdrukking en zelfverrijking zijn hier voorbeelden van.

Mijn beelden en installaties zijn levensgroot en gemaakt van o.a. plastic afvalzakken, styrofoam, latex, kit en pur.
De bronnen zijn verhalen, nieuwsberichten en reclame-uitingen. Met behulp hiervan worden begrippen weergegeven zoals hebzucht, wreedheid, angst en ijdelheid.
Het streven is om sculpturen te maken waarmee een doorlopend verhaal wordt verbeeld over opvallende verschijnselen in onze maatschappij.

Exposities

2013     LingewArt Kunstmanifestatie, Huissen – 2013     Galerie KlasVijf, Velp

2012     ArtArnhem – 2012     Brede Blik op Kunst, Giesbeek – 2012     Galerie KlasVijf, Velp – 2012     Galerie Albus Lux, Roosendaal

2011     Galerie Galhant, Leens – 2011     Rotsoord watertoren, Utrecht – 2011     Loods 6, Amsterdam (eindexpositie NAU)